exceldestek

 1. 52779

  Çok kolonlu verilerde satırlardaki Maksimum değerler

  5 öğrenci, haftanın her günü test çözerek kendi aralarında bir değerlendirme yapmaktalar. Resimden de görüleceği üzere, haftanın her günü yani 7 gün için 7 kolonda sayısal veriler bulunmaktadır. Günde 1 den fazla da test çözdüklerinden değerlendirmeyi almış oldukları Maximum Puanlara göre...
 2. 52779

  2 kolonlu verilerde satırlardaki Maksimum değerler

  AAA, BBB ve CCC isimlerine ait Değer.1 ve Değer.2 olmak üzere 2 şer adet değer bulunmaktadır. Resimden de görüleceği üzere, isimlere karşılık gelen sadece 2 kolonda sayısal veriler bulunmaktadır. SORU : CCC ismine ait AYNI satırlardaki Değer.1 ve Değer.2 değerlerinin Maximumlarının *...
 3. 52779

  Minimum ve Maksimum Numaraların Bulunması

  Resimden de görüleceği üzere, Evrak Kayıt numaralarının bir listesi B4 : B19 aralığında verilmektedir. B4 : B19 aralığında verilen listedeki numaralarda, aralarda " - " (Tire) olması, aradaki numaraların kesintisiz şekilde gidiyor olması anlamındadır. Örneğin 959-972 nin anlamı, 959 dan (959...
 4. 52779

  Seçilen Tarih Saat için Ayın Evresi

  Grafik gösterimi ile Ayın Evresi... Üstteki resimden de görülebileceği gibi, F4 hücresine istediğiniz bir günün tarihini yazın. Kaydırma çubukları yardımıyla da saat ve dakika seçin. Seçilen Tarih ve Saat H4 hücresinde yazılacaktır. Aynı zamanda seçilen Tarih ve saatteki Ayın Evresi de...
 5. 52779

  2022 Anneler ve Babalar Günlerinin Tarihleri

  Dün 20.06.2021 Pazar "Babalar Günü" idi. Öncelikle, tüm baba ve baba adaylarının "Babalar Günü"nü kutlamak isterim. Bilindiği üzere, Anneler Günü : MAYIS Ayının 2. Pazar Günü Babalar Günü : HAZİRAN Ayının 3. Pazar Günü Sorumuz : Gelecek yılın, yani, 2022 yılının Anneler Günü ve Babalar Günü...
 6. 52779

  Yıllara göre Ortak Ay Adetleri

  ** Başlangıç ve Bitiş tarihleri verilen bir İşlem Süremiz olsun. Burada, Bitiş Tarihi, Başlangıç Tarihinden BÜYÜK ya da EŞİTtir. SORU : Verilen tarihlerde, ilgili aydan 1 gün bile olsa, Ortak AY sayılmak koşulu ile İşlem Süresinin Yıllara göre Ortak AY adetlerini hesaplamak üzere nasıl bir...
 7. 52779

  Peşpeşe minimum 7 hücrede Koşullu Biçimlendirme

  İlk kolonları isim ve ikinci kolonları Değer olan Özdeş Tablolar B4 : C29 ve I4 : J29 aralıklarında verilmiştir. B4 : C29 aralığındaki tabloda peş peşe en az 7 satır olmak üzere Pozitif Sayı içeren hücrelerin ve I4 : J29 aralığındaki tabloda peş peşe en az 7 satır olmak üzere Negatif Sayı...
 8. 52779

  Zaman Diliminin Grafik ile Gösterimi

  Dosyamızda, Kaydırma çubukları yardımıyla Başlama ve Bitiş Saatlerini seçiniz. Seçimlere göre, Grafik, otomatik olarak seçilen zaman dilimini gösterecek şekilde oluşacaktır. Yararlı olması temennisiyle.....
 9. 52779

  Sütun Numarasına karşılık gelen Harfin Bulunması

  Formül ve Kod yazımlarında, bazen, sütunların HARF karşılıklarına ihtiyaç duyulur. Harf in karşılığı olan sayıyı bulmak kolaydır.. Örneğin AFG22 hücresi için AFG kolonuna karşılık gelen Sayı =SÜTUN(AFG22) = 839 Fakat, 13. kolon HARFİ nedir? diye sorulduğunda…???? Yararlı olması...
 10. 52779

  Haftanın Pazartesi günü Tarihinin Bulunması

  Yıl ve hafta numarasından hareketle Haftanın ilk günü olan Pazartesi gününün Tarihinin hesaplanmasına yönelik dosya ektedir. Yararlı olması temennisiyle..... Not : ilk formül, kullandığımız Klasik hafta numarasına yönelik formüldür. Alternatif formül ve KTF ise ISO Hafta numaralandırılmasına...
 11. 52779

  Excel ile Elektron Yörüngeler Dizilimi

  Elementlerin elektronlarının Yörüngelere (Katmanlara) Dizilimlerine yönelik hazırlanan dokuman ektedir. Elementler, element isimlerinin alfabetik sıralanmasıyla listelenmiştir. Seçimler elementler üzerinde Mouse gezdirilerek yapılmaktadır. Seçimi takiben gerek yörüngedeki elektron adetlerinin...
 12. 52779

  Excel ile Elektron Dizilimi Orbitaller

  Elementlerin elektronlarının Orbital Dizilimine yönelik hazırlanan dosya ektedir. Elementler, Atom Numaralarına göre listelenmiştir. Seçim element isimleri üzerinde Mouse gezdirerek yapılmaktadır. Seçimi takiben elektronların Orbital Dizilimleri gösterilmektedir. Yararlı olması temennisiyle....
 13. 52779

  Excel ile Elektron Dizilimi

  Daha önceden böyle bir dokumanı paylaştığımı hatırlıyorum sanki... Yine de tekrar paylaşıyorum... Atom No seçimini takiben, seçilen elementin elektronlarının hem Yörünge (katman) ve hem de Orbitaller olarak dizilimlerinin gösterilmeye ve açıklanmaya çalışıldığı dokuman ektedir. Yararlı...
 14. 52779

  Excel Euler Sayısı

  e sayısı veya Euler sayısı, matematik, doğal bilimler ve mühendislikte önemli yeri olan sabit bir reel sayıdır. e sayısı aynı zamanda doğal logaritmanın tabanıdır. e sayısı irrasyonel ve aşkın sayıdır. Tam değeri sonlu sayıda rakam kullanılarak yazılamaz. e sayısının yaklaşık değeri şöyledir...
 15. 52779

  İki Doğrunun Kesişme Noktası

  Doğru Analitiği çerçevesinde İki doğrunun Kesişme Noktasının formülle hesaplanmasına yönelik hazırlanan dosya ektedir. Hesaplamalar, Verilen doğruların formlarına bağlı olarak farklı formüllerle gerçekleştirilir. Doğrular, a - Her iki doğru için de Verilen (bilinen) ikişer noktadan geçen...
 16. 52779

  İki Nokta Arasındaki Minimum Uzaklık

  Doğru Analitiği ile verilen 2 Nokta arasındaki uzaklığın hesaplanması ve grafiksel gösterimine yönelik hazırlanan dosya ektedir. Verilen 2 Nokta A(x₁, y₁) ve B(x₂, y₂) ise A ve B noktaları arasındaki minimum uzaklık şeklinde hesaplanır.... Yararlı olması temennisiyle....
 17. 52779

  KESMENOKTASI, EĞİM, EĞİLİM ve ATAN2 İşlevlerinin kullanımına Örnek

  Verilen (ya da bilinen) 2 Noktadan geçen DOĞRU üzerinde Excel in yerleşik işlevleri olan KESMENOKTASI, EĞİM, EĞİLİM ve ATAN2 işlevlerinin kullanımına yönelik hazırlanan dosya ektedir. İşlevleri kısaca açıklayacak olursak, (İşlevler Excel2007 ve daha üst sürümler için geçerlidir) Resimden...
 18. 52779

  Word Art metin içinin dolgulandırılması

  Makro ile WordArt metinlerin Metin içi dolgulandırılmasına yönelik hazırlanan dokuman ektedir. Ay sayfasında ise Metin dolgusuna yönelik bir örnek mevcut... Yararlı olması temennisiyle...
 19. 52779

  UEFA Uluslar Ligi 2020

  Futboldan maalesef pek anlamam... Fakat konu Türk Milli Takımı olunca olay bir başka... UEFA Ulusal Lig karşılaşmaları ve puan durumlarıyla ilgili hazırladığım dosya ektedir. Not : Dosya formüllerle hazırlanmıştır. Ülke seçimi için ise KTF kullanılmıştır. Maç sonuçları Mac sayfasına...
 20. 52779

  Resim ile Matematikte En Sık Kullanılan SABİT Sayılar

  Formülle Resim Getirilmesine örnek olarak Matematikte En Sık Kullanılan Sabit Sayılar... Açıklayacak bir şey yok sanırım... Resim anlatılmak isteneni anlatıyor.... Yararlı olması temennisiyle...
Üst