• Web sitemize destek olmak, Hazır Excel Dosyaları indirmek ve sitemizi reklamsız kullanmak için VIP Üyelik Satın alabilirsiniz.
  Hesabını VIP Üyeliğe Yükselt

exceldestek

 1. 52779

  Sütun Numarasına karşılık gelen Harfin Bulunması

  Formül ve Kod yazımlarında, bazen, sütunların HARF karşılıklarına ihtiyaç duyulur. Harf in karşılığı olan sayıyı bulmak kolaydır.. Örneğin AFG22 hücresi için AFG kolonuna karşılık gelen Sayı =SÜTUN(AFG22) = 839 Fakat, 13. kolon HARFİ nedir? diye sorulduğunda…???? Yararlı olması...
 2. 52779

  Haftanın Pazartesi günü Tarihinin Bulunması

  Yıl ve hafta numarasından hareketle Haftanın ilk günü olan Pazartesi gününün Tarihinin hesaplanmasına yönelik dosya ektedir. Yararlı olması temennisiyle..... Not : ilk formül, kullandığımız Klasik hafta numarasına yönelik formüldür. Alternatif formül ve KTF ise ISO Hafta numaralandırılmasına...
 3. 52779

  Excel ile Elektron Yörüngeler Dizilimi

  Elementlerin elektronlarının Yörüngelere (Katmanlara) Dizilimlerine yönelik hazırlanan dokuman ektedir. Elementler, element isimlerinin alfabetik sıralanmasıyla listelenmiştir. Seçimler elementler üzerinde Mouse gezdirilerek yapılmaktadır. Seçimi takiben gerek yörüngedeki elektron adetlerinin...
 4. 52779

  Excel ile Elektron Dizilimi Orbitaller

  Elementlerin elektronlarının Orbital Dizilimine yönelik hazırlanan dosya ektedir. Elementler, Atom Numaralarına göre listelenmiştir. Seçim element isimleri üzerinde Mouse gezdirerek yapılmaktadır. Seçimi takiben elektronların Orbital Dizilimleri gösterilmektedir. Yararlı olması temennisiyle....
 5. 52779

  Excel ile Elektron Dizilimi

  Daha önceden böyle bir dokumanı paylaştığımı hatırlıyorum sanki... Yine de tekrar paylaşıyorum... Atom No seçimini takiben, seçilen elementin elektronlarının hem Yörünge (katman) ve hem de Orbitaller olarak dizilimlerinin gösterilmeye ve açıklanmaya çalışıldığı dokuman ektedir. Yararlı...
 6. 52779

  Excel Euler Sayısı

  e sayısı veya Euler sayısı, matematik, doğal bilimler ve mühendislikte önemli yeri olan sabit bir reel sayıdır. e sayısı aynı zamanda doğal logaritmanın tabanıdır. e sayısı irrasyonel ve aşkın sayıdır. Tam değeri sonlu sayıda rakam kullanılarak yazılamaz. e sayısının yaklaşık değeri şöyledir...
 7. 52779

  İki Doğrunun Kesişme Noktası

  Doğru Analitiği çerçevesinde İki doğrunun Kesişme Noktasının formülle hesaplanmasına yönelik hazırlanan dosya ektedir. Hesaplamalar, Verilen doğruların formlarına bağlı olarak farklı formüllerle gerçekleştirilir. Doğrular, a - Her iki doğru için de Verilen (bilinen) ikişer noktadan geçen...
 8. 52779

  İki Nokta Arasındaki Minimum Uzaklık

  Doğru Analitiği ile verilen 2 Nokta arasındaki uzaklığın hesaplanması ve grafiksel gösterimine yönelik hazırlanan dosya ektedir. Verilen 2 Nokta A(x₁, y₁) ve B(x₂, y₂) ise A ve B noktaları arasındaki minimum uzaklık şeklinde hesaplanır.... Yararlı olması temennisiyle....
 9. 52779

  KESMENOKTASI, EĞİM, EĞİLİM ve ATAN2 İşlevlerinin kullanımına Örnek

  Verilen (ya da bilinen) 2 Noktadan geçen DOĞRU üzerinde Excel in yerleşik işlevleri olan KESMENOKTASI, EĞİM, EĞİLİM ve ATAN2 işlevlerinin kullanımına yönelik hazırlanan dosya ektedir. İşlevleri kısaca açıklayacak olursak, (İşlevler Excel2007 ve daha üst sürümler için geçerlidir) Resimden...
 10. 52779

  Word Art metin içinin dolgulandırılması

  Makro ile WordArt metinlerin Metin içi dolgulandırılmasına yönelik hazırlanan dokuman ektedir. Ay sayfasında ise Metin dolgusuna yönelik bir örnek mevcut... Yararlı olması temennisiyle...
 11. 52779

  UEFA Uluslar Ligi 2020

  Futboldan maalesef pek anlamam... Fakat konu Türk Milli Takımı olunca olay bir başka... UEFA Ulusal Lig karşılaşmaları ve puan durumlarıyla ilgili hazırladığım dosya ektedir. Not : Dosya formüllerle hazırlanmıştır. Ülke seçimi için ise KTF kullanılmıştır. Maç sonuçları Mac sayfasına...
 12. 52779

  Resim ile Matematikte En Sık Kullanılan SABİT Sayılar

  Formülle Resim Getirilmesine örnek olarak Matematikte En Sık Kullanılan Sabit Sayılar... Açıklayacak bir şey yok sanırım... Resim anlatılmak isteneni anlatıyor.... Yararlı olması temennisiyle...
 13. 52779

  Formülle Resim Getirilmesi

  Data sayfasında, okuldaki öğrencilerin listesi ve fotoğrafları bulunmaktadır. Not : Hazırlanan dosyada sembolik fotoğraflar kullanıldı. Liste Sayfasında ise, açılır listeden Sınıf seçildiğinde Fotoğraflarıyla beraber, sınıf listesi oluşmaktadır. Resimler formüllerle ve Ad tanımlaması ile...
 14. 52779

  DOLAYLI işlevinde R1C1 biçiminin kullanımı

  Yeni öğrendiğim bir tekniği, örnek vererek paylaşmak istiyorum.... Konu, DOLAYLI işlevinde R1C1 stilinin kullanımı ile ilgili..... Bilineceği üzere, DOLAYLI(başv_metni;[a1]) şeklinde kullanılır. Burada, [a1] başvuru stilini belirtir. A1 gibi önce kolon sonra satır no kullanılacaksa yazmaya...
 15. 52779

  Taban Aritmetiği

  Matematikseverler için hazırlamaya çalıştığım Taban Aritmetiği ile ilgili dosya ektedir.... Günlük hayatta kullandığımız sayılar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamlarından oluşan sayılardır. Farkında olmasak da bu sayılar 10 tabanına göredir. Yani, örnek verecek olursak 789 = (789)₁₀...
 16. 52779

  En Fazla Satışa karşılık gelen İLK ve SON Satış Tarihlerinin bulunması

  Ürünlere ait, ilgili tarihlerdeki satış adetlerinin tutulduğu küçük bir listemiz olsun. Sorumuz şu şekilde : H1 hücresinde açılır listeden seçilecek ürün için, En FAZLA Satışa karşılık gelen İLK ve SON Satış tarihleri nelerdir? Bu tarihleri bulmak için nasıl formül gereklidir? Not ...
 17. 52779

  UserForm & Combobox ile sorgulama örneği

  UserFormda birbirlerine bağlı olarak kullanılan Combobox açılır listeleriyle sorgulama yapılmasına yönelik hazırladığım dosya ektedir. Belirtmeliyim ki, bu çalışma makroyu ve aynı zamanda, UserFormu öğrenmek adına yaptığım bir çalışmadır. Listede, Okul ve Sınıflara göre Öğrenciler ve bu...
 18. 52779

  YUVARLA Fonksiyonu

  A1 hücresinde 14577,6874 yazıyor olsun. B1 hücresinde, A1 hücresindeki bu sayıyı virgülden sonra 2 basamak olacak şekilde yuvarlayıp 14577,69 sayısını elde etmek istediğimizde; Excel kullanıcılarının çok büyük bir çoğunluğu hemen B1 hücresine =YUVARLA(A1;2) formülünü yazın şeklinde...
 19. 52779

  TOPLAMA (AGGREGATE) işlevinin kullanımına Örnek olarak - FİLTRELEME

  Bu dosya TOPLAMA (AGGREGATE) fonksiyonunun kullanımına örnek olması amacıyla hazırlandı. TOPLAMA işlevi Excel 2010 ve daha üstü versiyonlar için geçerlidir. Dosyanın resim olarak görüntüsü aşağıdaki gibidir. Resimden de görüleceği üzere; *** Sol tarafta Liste vardır. *** Listenin hemen...
 20. 52779

  Grafik - 180° Halka Grafikle Hız değerinin Grafiksel Gösterimi

  Maksimum 10 dilimli ve 180° Halka Grafikle Hız değerinin Grafiksel Gösterimi 1 - D6 hücresine Hız değerini TAMSAYI olarak yazın. 2 - Skala için, Başlangıç - Bitiş - Dilim Adedi değerlerini, D6 hücresine girilen Hız değerine UYGUN olacak şekilde yazın. 3 - Gösterge oku Uzunluk katsayısı değerini...
Üst