5

TOPLAMA (AGGREGATE) işlevinin kullanımına Örnek olarak - FİLTRELEME

indirmek için izniniz yok
Bu dosya TOPLAMA (AGGREGATE) fonksiyonunun kullanımına örnek olması amacıyla hazırlandı.
TOPLAMA işlevi Excel 2010 ve daha üstü versiyonlar için geçerlidir.

Dosyanın resim olarak görüntüsü aşağıdaki gibidir.

1598700948426.png


Resimden de görüleceği üzere;
*** Sol tarafta Liste vardır.
*** Listenin hemen sağında ise, Sınıf ve Ders seçimlerinin yapılacağı bölüm vardır. Seçimler Onay kutuları ile yapılmaktadır.
*** Sınıf ve Ders seçimlerini takiben koşullara uyanların Adedi hesaplanmaktadır. Ayrıca, Listede, koşulları sağlayan satırlar koşullu biçimlendirme ile farklı renkle dolgulandırılmıştır.

Listeleme :
Koşullara uyan satırların listelenmesi işlemi 2 ayrı formül kullanılarak yapılmıştır.
1 - Klasik olarak kullanılan İNDİS(----;KÜÇÜK(EĞER(Koşullar;SATIR(----));k)) biçimindeki DİZİ formül.. Bu formül Dizi formül olduğundan formülün hücreye girişi CTRL+SHIFT+ENTER ile yapılmalıdır.
2 - TOPLAMA fonksiyonu kullanılan formül.

TOPLAMA işlevinin kullanımına yönelik açıklama :
1 - TOPLAMA işlevi TOPLA.ÇARPIM, ARA işlevleri gibi Dizi formül mantığında çalışır ve CTRL+SHIFT+ENTER gerektirmeden sadece ENTER ile hücreye girişleri yapılır.
2 - Burada kullanılan formülün yapısı TOPLAMA(15;6;Dizi;k) şeklindedir diyebiliriz. Yani 4 adet bağımsız değişken vardır.
a - İlk bağımsız değişken olan 15, TOPLAMA fonksiyonunun KÜÇÜK işlevi gibi çalışmasını sağlar.
b - İkinci bağımsız değişken olan 6 ise fonksiyonun çalışması esnasında, Hataların Gözardı Edilmesi ile ilgili seçenektir.
c - Üçüncü bağımsız değişken, eşleşen sonuçlar dizisi oluşturan bir ifadedir. (Açıklamasını aşağıda yapmaya çalıştım)
d - Dördüncü argüman, "n' inci" değerini belirtmek için KÜÇÜK'te "k" gibi davranır.

*** eşleşen sonuçlar dizisi :
Burada, SATIR işlevi, göreceli satır numaralarından oluşan bir dizi oluşturmak için kullanılır ve koşullarla beraber, arama dizesini verilerdeki değerlerle eşleştirmek için birlikte kullanılır, bu da bir DOĞRU ve YANLIŞ değerler dizisi oluşturur.
Buradaki yöntem, satır numaralarını arama sonuçlarına (koşullara) bölmektir. Bunun gibi bir matematik işleminde, DOĞRU 1 gibi davranır ve YANLIŞ sıfır gibi davranır. Pozitif bir eşleşmede (yani DOĞRU olarak değerlendirilen) satır numaraları 1 e bölünür, Negatif bir eşleşmede (yani YANLIŞ olarak değerlendirilen) satır numaraları 0 a bölünür ve # SAYI / 0 hatası olur. TOPLAMA işlevinde İkinci bağımsız değişken olan 6 ile, hataları yok sayacak şekilde ayarlandığımızdan, # SAYI / 0 hatalarını yok sayar ve dördüncü bağımsız değişken olan k ile de "n." en küçük sayıyı döndürür.

Yararlı olması temennisiyle...
  • Sevdim
  • Beğen
Tepkiler: PriveT ve Admin
Yazar
52779
İndirilme
4
Görüntüleme
419
İlk Yayınlama
Son Güncelleme
Değerlendirme
5.00 Oylama 1 İnceleme

52779 Kullanıcısının Diğer Kaynakları;

Üst Alt