• Web sitemizin SORU-CEVAP bölümünde dosya yüklemek ve dosya indirmek ÜCRETSİZ'dir.
    Gizlilik kapsamında, sadece site yöneticilerimizin ve üyenin kendisinin görebileceği ÜCRETLİ ÖZEL DESTEK alanımız mevcuttur.

Çözüldü Aktif sayfayı mail olarak gönder

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

tahsinanarat

Yeni Üye
Kullanıcı

Reputation:

Ekli örnek dosyamdaki aktif sayfayı outlook ile mai olarak göndermek istiyorum, sayfayı Outlooka atsın, ben mail adresini gireyim.
Elimde evvelce edindiğim bir sürü örnek dosya var ama bir türlü olmadı, hep 0x08190001 hatası veriyor.
 Forumumuzu reklamsız kullanmak, Hazır Excel Dosyaları indirmek ve web sitemize destek olmak için Hesap Yükseltme yapabilirsiniz. Detayları buradan inceleyebilir, hemen hesabınızı yükseltebilirsiniz.

Ekli dosyalar (Dosyaları İndirmek İçin Beğenmeniz Gerekir)

  • aktif sayfayı mail olarak gönder.xlsx
    19.8 KB · Görüntüleme: 1

Feyzullah

Feyzullah KILINÇ - XD Yönetim
Yönetici
Site Yöneticisi

Reputation:

html olarak mı, dosya olarak mı göndermek istiyorsunuz ?
 Forumumuzu reklamsız kullanmak, Hazır Excel Dosyaları indirmek ve web sitemize destek olmak için Hesap Yükseltme yapabilirsiniz. Detayları buradan inceleyebilir, hemen hesabınızı yükseltebilirsiniz.

tahsinanarat

Yeni Üye
Kullanıcı

Reputation:

Sn. metehan8001; her iki şekilde de öğrenmek isterdim. Şu an için dosya olarak göndermeyi düşünüyorum.
Kod:
Değerli ziyaretçimiz lütfen, içeriği görüntüleyebilmek için Giriş Yap veya Kayıt Ol anlayışınız için teşekkürler.
Yukarıdaki kod ile H2 hücresine yazdığım adrese aktif sayfayı göndermeyi başarabildim. Tabiki kodlar bana ait değil ama bir şekilde uyarladım.
-Ancak sayfa 2 sayfa olarak gidiyor ben belirlediğim alanı göndermek istiyorum (b2:f55) aralığı olacak.
-Gönderdiğim dosya içerisinde bazı formüller var, bu formüllerin değere dönmesini istiyorum. (orijinalinde ki formüller bozulmayacak)
 Forumumuzu reklamsız kullanmak, Hazır Excel Dosyaları indirmek ve web sitemize destek olmak için Hesap Yükseltme yapabilirsiniz. Detayları buradan inceleyebilir, hemen hesabınızı yükseltebilirsiniz.

Feyzullah

Feyzullah KILINÇ - XD Yönetim
Yönetici
Site Yöneticisi

Reputation:

[CODE lang="php" title="Hücre aralığını dosya olarak mail gönder"]Sub ExcelDestek()
Set HucreAraligi = Nothing
On Error Resume Next
Set HucreAraligi = Range("B2:F55").SpecialCells(xlCellTypeVisible)
On Error GoTo 0

If HucreAraligi Is Nothing Then
MsgBox "Seçiminiz bir hücre aralığını kapsamadı veya sayfa korumalı, " & _
"lütfen doğru bir seçim ile tekrar deneyiniz!", vbOKOnly
Exit Sub
End If

With Application
.ScreenUpdating = False
.EnableEvents = False
End With

Set AktifKitap = ActiveWorkbook
Set Kitap = Workbooks.Add(xlWBATWorksheet)

HucreAraligi.Copy
With Kitap.Sheets(1)
.Cells(1).PasteSpecial Paste:=8
.Cells(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
.Cells(1).PasteSpecial Paste:=xlPasteFormats
.Cells(1).Select
Application.CutCopyMode = False
End With

GeciciDosyaYolu = Environ$("temp") & "\"
GeciciDosyaAdi = "ExcelDestek" & " " _
& Format(Now, "dd-mmm-yy hh-mm-ss")'"

If Val(Application.Version) < 12 Then
'Excel 2000-2003
DosyaUzantisi = ".xls": DosyaFormatNumarasi = -4143
Else
'Excel 2007-2010
DosyaUzantisi = ".xlsx": DosyaFormatNumarasi = 51
End If

With Kitap
.SaveAs GeciciDosyaYolu & GeciciDosyaAdi & DosyaUzantisi, _
FileFormat:=DosyaFormatNumarasi
.Close SaveChanges:=False
End With
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
On Error Resume Next
With OutMail
.To = "Feyzullah@exceldestek.com" ' range("H1").value'
.CC = ""
.BCC = ""
.HTMLBody = "<p style='font-family:calibri;font-size:17'>" & "Dosyanız ektedir. <br><br> Saygılarımla."
.Subject = "Excel Destek mail gönder"
.Attachments.Add GeciciDosyaYolu & GeciciDosyaAdi & DosyaUzantisi
.Display
End With
On Error GoTo 0
Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
'Mail olarak gönderilen dosyayı sil;'
Kill GeciciDosyaYolu & GeciciDosyaAdi & DosyaUzantisi
With Application
.ScreenUpdating = True
.EnableEvents = True
End With
End Sub
[/CODE]
 Forumumuzu reklamsız kullanmak, Hazır Excel Dosyaları indirmek ve web sitemize destek olmak için Hesap Yükseltme yapabilirsiniz. Detayları buradan inceleyebilir, hemen hesabınızı yükseltebilirsiniz.

tahsinanarat

Yeni Üye
Kullanıcı

Reputation:

Sn. metehan8001 yine hızır gibi yetiştiniz, Emeğinize sağlık. Outlook hesabını açınca mailler gelmeye ve göndermeye başladı. Teşekkürler
 Forumumuzu reklamsız kullanmak, Hazır Excel Dosyaları indirmek ve web sitemize destek olmak için Hesap Yükseltme yapabilirsiniz. Detayları buradan inceleyebilir, hemen hesabınızı yükseltebilirsiniz.

Feyzullah

Feyzullah KILINÇ - XD Yönetim
Yönetici
Site Yöneticisi

Reputation:

Iyi çalışmalar
 Forumumuzu reklamsız kullanmak, Hazır Excel Dosyaları indirmek ve web sitemize destek olmak için Hesap Yükseltme yapabilirsiniz. Detayları buradan inceleyebilir, hemen hesabınızı yükseltebilirsiniz.

Admin

Kurucu
Yönetici
Kurucu

Reputation:

Ekli örnek dosyamdaki aktif sayfayı outlook ile mai olarak göndermek istiyorum, sayfayı Outlooka atsın, ben mail adresini gireyim.
Elimde evvelce edindiğim bir sürü örnek dosya var ama bir türlü olmadı, hep 0x08190001 hatası veriyor.
test
 Forumumuzu reklamsız kullanmak, Hazır Excel Dosyaları indirmek ve web sitemize destek olmak için Hesap Yükseltme yapabilirsiniz. Detayları buradan inceleyebilir, hemen hesabınızı yükseltebilirsiniz.

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...
Üst