Son X Satırın Ortalamasını Alma

Son X Satırın Ortalamasını Alma​

Son X Satırın Ortalamasını Alma isimli içerikte, bir veritabanında bulunan sayısal değerlerden en sondan X kadarının farklı yöntemlerle ortalamalarının nasıl alınacağı öğretilmektedir.

Son X Satırın Ortalamasını Alma

Excel Ortalama Formülü​

Dosyamızda, Excel ile ortalama alma işlemlerinin nasıl olacağını öğretmeyi amaçladık. Üst resimde göreceğiniz 12 satırlık bir tablonun en son 5 (X) değerinin 3 ayrı formülle nasıl ortalamasını alacağınızı dosyamızı indirerek öğrenebilirsiniz.

Sonuç 1’de bulunan AL fonksiyonu sadece Excel 365 versiyonlarında çalışmaktadır.

Faydalanmanız temennisiyle.

Bu Dosyada Kullanılan Fonksiyonlar

Detaylı olarak buradan incele

What do you think?

Cari Hesap Mutabakat Dosyası

Verileri Gruplandırma ve Toplama​