Türkçe İngilizce Excel Formülleri, tüm Excel fonksiyonlarının kategorileri ile birlilkte farklı iki dildeki isimlerinin olduğu sayfamızdır.

Türkçe İngilizce Tüm Excel Formülleri

Aşağıdaki listede Türkçe İngilizce Excel Formüllerinin tamamının listesini bulabilirsiniz. Listenin sıralaması, kategoriye öncelikle fonksiyonların TÜRKÇE isimlerine göre yapılmıştır. Excel fonksiyonlarının tamamına ait detay bilgiler için Excel Fonksiyonları bölümümüzü inceleyebilirsiniz.

Arama ve Başvuru Kategorisi

Arama ve Başvuru kategorisinde 37 fonksiyon bulunmaktadır. Böylece, tüm fonksiyonların İngilize karşılıklarını da kolayca listeden bulabilirsiniz.

TÜRKÇE Adı​ İNGİLİZCE Adı​ Yayınlandığı Versiyon​
ADRES ADDRESS Excel 2003​
AL TAKE Excel 365​
ALANSAY AREAS Excel 2003​
ARA LOOKUP Excel 2003​
BENZERSİZ UNIQUE Excel 2021​
BIRAK DROP Excel 365​
ÇAPRAZARA XLOOKUP Excel 2021​
ÇAPRAZEŞLEŞTİR XMATCH Excel 2021​
DEVRİK_DÖNÜŞÜM TRANSPOSE Excel 2003​
DOLAYLI INDIRECT Excel 2003​
DÜŞEYARA VLOOKUP Excel 2003​
DÜŞEYYIĞ VSTACK Excel 365​
ELEMAN CHOOSE Excel 2003​
FIELDVALUE FIELDVALUE Excel 365​
FİLTRE FILTER Excel 2021​
FORMÜLMETNİ FORMULATEXT Excel 2013​
GENİŞLET EXPAND Excel 365​
GZV RTD Excel 2003​
İNDİS INDEX Excel 2003​
KAÇINCI MATCH Excel 2003​
KAYDIR OFFSET Excel 2003​
KÖPRÜ HYPERLINK Excel 2003​
ÖZETVERİAL GETPIVOTDATA Excel 2003​
SATIR ROW Excel 2003​
SATIRA TOROW Excel 365​
SATIRSAR WRAPROWS Excel 365​
SATIRSAY ROWS Excel 2003​
SATIRSEÇ CHOOSEROWS Excel 365​
SIRALA SORT Excel 2021​
SIRALAÖLÇÜT SORTBY Excel 2021​
SÜTUN COLUMN Excel 2003​
SÜTUNA TOCOL Excel 365​
SÜTUNSAR WRAPCOLS Excel 365​
SÜTUNSAY COLUMNS Excel 2003​
SÜTUNSEÇ CHOOSECOLS Excel 365​
YATAYARA HLOOKUP Excel 2003​
YATAYYIĞ HSTACK Excel 365​

Bilgi – Türkçe İngilizce Excel Formülleri

Bilgi kategorisinde 22 fonksiyon bulunmaktadır. Böylece, tüm fonksiyonların İngilize karşılıklarını da kolayca listeden bulabilirsiniz.

TÜRKÇE Adı​ İNGİLİZCE Adı​ Yayınlandığı Versiyon​
ATLANMIŞ ISOMITTED Excel 365​
BİLGİ INFO Excel 2003​
ÇİFTMİ ISEVEN Excel 2003​
EBOŞSA ISBLANK Excel 2003​
EFORMÜLSE ISFORMULA Excel 2013​
EHATA ISERR Excel 2003​
EHATALIYSA ISERROR Excel 2003​
EMANTIKSALSA ISLOGICAL Excel 2003​
EMETİNDEĞİLSE ISNONTEXT Excel 2003​
EMETİNSE ISTEXT Excel 2003​
EREFSE ISREF Excel 2003​
ESAYIYSA ISNUMBER Excel 2003​
EYOKSA ISNA Excel 2003​
HATA.TİPİ ERROR.TYPE Excel 2003​
HÜCRE CELL Excel 2003​
S N Excel 2003​
SAYFA SHEET Excel 2013​
SAYFALAR SHEETS Excel 2013​
SINGLE SINGLE Excel 365​
TEKMİ ISODD Excel 2003​
TÜR TYPE Excel 2003​
YOKSAY NA Excel 2003​

Finansal – Türkçe İngilizce Excel Formülleri

Finansal kategorisinde 56 fonksiyon bulunmaktadır. Böylece, tüm fonksiyonların İngilize karşılıklarını da kolayca listeden bulabilirsiniz.

TÜRKÇE Adı​ İNGİLİZCE Adı​ Yayınlandığı Versiyon​
AİÇVERİMORANI XIRR Excel 2003​
AMORDEGRC AMORDEGRC Excel 2003​
AMORLINC AMORLINC Excel 2003​
ANA_PARA_ÖDEMESİ PPMT Excel 2003​
ANBD XNPV Excel 2003​
AZALANBAKİYE DB Excel 2003​
BD PV Excel 2003​
ÇİFTAZALANBAKİYE DDB Excel 2003​
D_İÇ_VERİM_ORANI MIRR Excel 2003​
DA SLN Excel 2003​
DAB VDB Excel 2003​
DEĞER PRICE Excel 2003​
DEĞERİND PRICEDISC Excel 2003​
DEĞERVADE PRICEMAT Excel 2003​
DEVRESEL_ÖDEME PMT Excel 2003​
ETKİN EFFECT Excel 2003​
FAİZ_ORANI RATE Excel 2003​
FAİZORANI INTRATE Excel 2003​
FAİZTUTARI IPMT Excel 2003​
GD FV Excel 2003​
GDPROGRAM FVSCHEDULE Excel 2003​
GERÇEKFAİZ ACCRINT Excel 2003​
GERÇEKFAİZV ACCRINTM Excel 2003​
GERÇEKLEŞENYATIRIMGETİRİSİ RRI Excel 2013​
GETİRİ RECEIVED Excel 2003​
HTAHDEĞER TBILLPRICE Excel 2003​
HTAHEŞ TBILLEQ Excel 2003​
HTAHÖDEME TBILLYIELD Excel 2003​
ISPMT ISPMT Excel 2003​
İÇ_VERİM_ORANI IRR Excel 2003​
İNDİRİM DISC Excel 2003​
KUPONGÜN COUPDAYS Excel 2003​
KUPONGÜNBD COUPDAYBS Excel 2003​
KUPONGÜNDSK COUPDAYSNC Excel 2003​
KUPONGÜNÖKT COUPPCD Excel 2003​
KUPONGÜNSKT COUPNCD Excel 2003​
KUPONSAYI COUPNUM Excel 2003​
LİRAKES DOLLARFR Excel 2003​
LİRAON DOLLARDE Excel 2003​
MSÜRE MDURATION Excel 2003​
NBD NPV Excel 2003​
NOMİNAL NOMINAL Excel 2003​
ÖDEME YIELD Excel 2003​
ÖDEMEİND YIELDDISC Excel 2003​
ÖDEMEVADE YIELDMAT Excel 2003​
PSÜRE PDURATION Excel 2013​
STOKGEÇMİŞİ STOCKHISTORY Excel 365​
SÜRE DURATION Excel 2003​
TAKSİT_SAYISI NPER Excel 2003​
TEKSDEĞER ODDLPRICE Excel 2003​
TEKSÖDEME ODDLYIELD Excel 2003​
TEKYDEĞER ODDFPRICE Excel 2003​
TEKYÖDEME ODDFYIELD Excel 2003​
TOPANAPARA CUMPRINC Excel 2003​
TOPÖDENENFAİZ CUMIPMT Excel 2003​
YAT SYD Excel 2003​

İstatistiksel – Türkçe İngilizce Excel Formülleri

İstatistiksel kategorisinde 110 fonksiyon bulunmaktadır. Böylece, tüm fonksiyonların İngilize karşılıklarını da kolayca listeden bulabilirsiniz.

TÜRKÇE Adı​ İNGİLİZCE Adı​ Yayınlandığı Versiyon​
BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY COUNTA Excel 2003​
BAĞ_DEĞ_SAY COUNT Excel 2003​
BASIKLIK KURT Excel 2003​
BETA.DAĞ BETA.DIST Excel 2010​
BETA.TERS BETA.INV Excel 2010​
BİNOM.DAĞ BINOM.DIST Excel 2010​
BİNOM.DAĞ.ARALIK BINOM.DIST.RANGE Excel 2013​
BİNOM.TERS BINOM.INV Excel 2010​
BOŞLUKSAY COUNTBLANK Excel 2003​
BÜYÜK LARGE Excel 2003​
BÜYÜME GROWTH Excel 2003​
ÇARPIKLIK SKEW Excel 2003​
ÇARPIKLIK.P SKEW.P Excel 2013​
ÇOKEĞERMAK MAXIFS Excel 2019​
ÇOKEĞERMİN MINIFS Excel 2019​
ÇOKEĞERORTALAMA AVERAGEIFS Excel 2007​
ÇOKEĞERSAY COUNTIFS Excel 2007​
DOT LINEST Excel 2003​
DÖRTTEBİRLİK.DHL QUARTILE.INC Excel 2010​
DÖRTTEBİRLİK.HRC QUARTILE.EXC Excel 2010​
EĞERORTALAMA AVERAGEIF Excel 2007​
EĞERSAY COUNTIF Excel 2003​
EĞİLİM TREND Excel 2003​
EĞİM SLOPE Excel 2003​
ENÇOK_OLAN.ÇOK MODE.MULT Excel 2010​
ENÇOK_OLAN.TEK MODE.SNGL Excel 2010​
F.DAĞ F.DIST Excel 2010​
F.DAĞ.SAĞK F.DIST.RT Excel 2010​
F.TERS F.INV Excel 2010​
F.TERS.SAĞK F.INV.RT Excel 2010​
F.TEST F.TEST Excel 2010​
FISHER FISHER Excel 2003​
FISHERTERS FISHERINV Excel 2003​
GAMA GAMMA Excel 2013​
GAMA.DAĞ GAMMA.DIST Excel 2010​
GAMA.TERS GAMMA.INV Excel 2010​
GAMALN GAMMALN Excel 2003​
GAMALN.DUYARLI GAMMALN.PRECISE Excel 2010​
GAUSS GAUSS Excel 2013​
GEOORT GEOMEAN Excel 2003​
GÜVENİLİRLİK.NORM CONFIDENCE.NORM Excel 2010​
GÜVENİLİRLİK.T CONFIDENCE.T Excel 2010​
HARORT HARMEAN Excel 2003​
HİPERGEOM.DAĞ HYPGEOM.DIST Excel 2010​
KESMENOKTASI INTERCEPT Excel 2003​
KIRPORTALAMA TRIMMEAN Excel 2003​
KİKARE.DAĞ CHISQ.DIST Excel 2010​
KİKARE.DAĞ.SAĞK CHISQ.DIST.RT Excel 2010​
KİKARE.TERS CHISQ.INV Excel 2010​
KİKARE.TERS.SAĞK CHISQ.INV.RT Excel 2010​
KİKARE.TEST CHISQ.TEST Excel 2010​

İstatistiksel – Türkçe İngilizce Excel Formülleri

TÜRKÇE Adı​ İNGİLİZCE Adı​ Yayınlandığı Versiyon​
KORELASYON CORREL Excel 2003​
KOVARYANS.P COVARIANCE.P Excel 2010​
KOVARYANS.S COVARIANCE.S Excel 2010​
KÜÇÜK SMALL Excel 2003​
LOGNORM.DAĞ LOGNORM.DIST Excel 2010​
LOGNORM.TERS LOGNORM.INV Excel 2010​
LOT LOGEST Excel 2003​
MAK MAX Excel 2003​
MAKA MAXA Excel 2003​
MİN MIN Excel 2003​
MİNA MINA Excel 2003​
NEGBİNOM.DAĞ NEGBINOM.DIST Excel 2010​
NORM.DAĞ NORM.DIST Excel 2010​
NORM.S.DAĞ NORM.S.DIST Excel 2010​
NORM.S.TERS NORM.S.INV Excel 2010​
NORM.TERS NORM.INV Excel 2010​
OLASILIK PROB Excel 2003​
ORTALAMA AVERAGE Excel 2003​
ORTALAMAA AVERAGEA Excel 2003​
ORTANCA MEDIAN Excel 2003​
ORTSAP AVEDEV Excel 2003​
PEARSON PEARSON Excel 2003​
PERMÜTASYON PERMUT Excel 2003​
PERMÜTASYONA PERMUTATIONA Excel 2013​
PHI PHI Excel 2013​
POISSON.DAĞ POISSON.DIST Excel 2010​
RANK.EŞİT RANK.EQ Excel 2010​
RANK.ORT RANK.AVG Excel 2010​
RKARE RSQ Excel 2003​
SAPKARE DEVSQ Excel 2003​
SIKLIK FREQUENCY Excel 2003​
STANDARTLAŞTIRMA STANDARDIZE Excel 2003​
STDSAPMA.P STDEV.P Excel 2010​
STDSAPMA.S STDEV.S Excel 2010​
STDSAPMAA STDEVA Excel 2003​
STDSAPMASA STDEVPA Excel 2003​
STHYX STEYX Excel 2003​
T.DAĞ T.DIST Excel 2010​
T.DAĞ.2K T.DIST.2T Excel 2010​
T.DAĞ.SAĞK T.DIST.RT Excel 2010​
T.TERS T.INV Excel 2010​
T.TERS.2K T.INV.2T Excel 2010​
T.TEST T.TEST Excel 2010​
TAHMİN.DOĞRUSAL FORECAST.LINEAR Excel 2016​
TAHMİN.ETS FORECAST.ETS Excel 2016​
TAHMİN.ETS.GVNARAL FORECAST.ETS.CONFINT Excel 2016​
TAHMİN.ETS.İSTAT FORECAST.ETS.STAT Excel 2016​
TAHMİN.ETS.MEVSİMSELLİK FORECAST.ETS.SEASONALITY Excel 2016​
ÜSTEL.DAĞ EXPON.DIST Excel 2010​
VAR.P VAR.P Excel 2010​
VAR.S VAR.S Excel 2010​
VARA VARA Excel 2003​
VARSA VARPA Excel 2003​
WEIBULL.DAĞ WEIBULL.DIST Excel 2010​
YÜZDEBİRLİK.DHL PERCENTILE.INC Excel 2010​
YÜZDEBİRLİK.HRC PERCENTILE.EXC Excel 2010​
YÜZDERANK.DHL PERCENTRANK.INC Excel 2010​
YÜZDERANK.HRC PERCENTRANK.EXC Excel 2010​
Z.TEST Z.TEST Excel 2010​

Küp – Türkçe İngilizce Excel Formülleri

Küp kategorisinde 7 fonksiyon bulunmaktadır. Böylece, tüm fonksiyonların İngilize karşılıklarını da kolayca listeden bulabilirsiniz.

TÜRKÇE Adı​ İNGİLİZCE Adı​ Yayınlandığı Versiyon​
DERECELİKÜPÜYESİ CUBERANKEDMEMBER Excel 2007​
KÜPDEĞERİ CUBEVALUE Excel 2007​
KÜPKPIÜYESİ CUBEKPIMEMBER Excel 2007​
KÜPKÜMESAYISI CUBESETCOUNT Excel 2007​
KÜPKÜMESİ CUBESET Excel 2007​
KÜPÜYEÖZELLİĞİ CUBEMEMBERPROPERTY Excel 2007​
KÜPÜYESİ CUBEMEMBER Excel 2007​

Mantıksal – Türkçe İngilizce Excel Formülleri

Mantıksal kategorisinde 19 fonksiyon bulunmaktadır. Böylece, tüm fonksiyonların İngilize karşılıklarını da kolayca listeden bulabilirsiniz.

TÜRKÇE Adı​ İNGİLİZCE Adı​ Yayınlandığı Versiyon​
BYCOL BYCOL Excel 365​
BYROW BYROW Excel 365​
ÇOKEĞER IFS Excel 2019​
DEĞİL NOT Excel 2003​
DİZİOLUŞTUR MAKEARRAY Excel 365​
DOĞRU TRUE Excel 2003​
EĞER IF Excel 2003​
EĞERHATA IFERROR Excel 2007​
EĞERYOKSA IFNA Excel 2013​
İLKEŞLEŞEN SWITCH Excel 2019​
LAMBDA LAMBDA Excel 365​
LET LET Excel 2021​
MAP MAP Excel 365​
ÖZELVEYA XOR Excel 2013​
REDUCE REDUCE Excel 365​
SCAN SCAN Excel 365​
VE AND Excel 2003​
YADA OR Excel 2003​
YANLIŞ FALSE Excel 2003​

Matematik ve Trigonometri – Türkçe İngilizce Excel Formülleri

Matematik ve Trigonometri kategorisinde 79 fonksiyon bulunmaktadır. Böylece, tüm fonksiyonların İngilize karşılıklarını da kolayca listeden bulabilirsiniz.

TÜRKÇE Adı​ İNGİLİZCE Adı​ Yayınlandığı Versiyon​
ACOS ACOS Excel 2003​
ACOSH ACOSH Excel 2003​
ACOT ACOT Excel 2013​
ACOTH ACOTH Excel 2013​
ALTTOPLAM SUBTOTAL Excel 2003​
ARAP ARABIC Excel 2013​
ASİN ASIN Excel 2003​
ASİNH ASINH Excel 2003​
AŞAĞIYUVARLA ROUNDDOWN Excel 2003​
ATAN ATAN Excel 2003​
ATAN2 ATAN2 Excel 2003​
ATANH ATANH Excel 2003​
BİRİMMATRİS MUNIT Excel 2013​
BÖLÜM QUOTIENT Excel 2003​
COS COS Excel 2003​
COSH COSH Excel 2003​
COT COT Excel 2013​
COTH COTH Excel 2013​
CSC CSC Excel 2013​
CSCH CSCH Excel 2013​
ÇARPIM PRODUCT Excel 2003​
ÇARPINIM FACT Excel 2003​
ÇİFT EVEN Excel 2003​
ÇİFTFAKTÖR FACTDOUBLE Excel 2003​
ÇOKETOPLA SUMIFS Excel 2007​
ÇOKTERİMLİ MULTINOMIAL Excel 2003​
DÇARP MMULT Excel 2003​
DERECE DEGREES Excel 2003​
DETERMİNANT MDETERM Excel 2003​
DİZEY_TERS MINVERSE Excel 2003​
ETOPLA SUMIF Excel 2003​
ISO.TAVAN ISO.CEILING Excel 2010​
İŞARET SIGN Excel 2003​
KAREKÖK SQRT Excel 2003​
KAREKÖKPİ SQRTPI Excel 2003​
KOMBİNASYON COMBIN Excel 2003​

Matematik ve Trigonometri – Türkçe İngilizce Excel Formülleri

TÜRKÇE Adı​ İNGİLİZCE Adı​ Yayınlandığı Versiyon​
KOMBİNASYONA COMBINA Excel 2013​
KUVVET POWER Excel 2003​
KYUVARLA MROUND Excel 2003​
LN LN Excel 2003​
LOG LOG Excel 2003​
LOG10 LOG10 Excel 2003​
MOD MOD Excel 2003​
MUTLAK ABS Excel 2003​
NSAT TRUNC Excel 2003​
OBEB GCD Excel 2003​
OKEK LCM Excel 2003​
ONDALIK DECIMAL Excel 2013​
PI Excel 2003​
RADYAN RADIANS Excel 2003​
RASGDİZİ RANDARRAY Excel 2021​
RASTGELEARADA RANDBETWEEN Excel 2003​
ROMEN ROMAN Excel 2003​
S_SAYI_ÜRET RAND Excel 2003​
SEC SEC Excel 2013​
SECH SECH Excel 2013​
SERİTOPLA SERIESSUM Excel 2003​
SIRALI SEQUENCE Excel 2021​
SİN SIN Excel 2003​
SİNH SINH Excel 2003​
TABAN BASE Excel 2013​
TABANAYUVARLA.DUYARLI FLOOR.PRECISE Excel 2010​
TABANAYUVARLA.MATEMATİK FLOOR.MATH Excel 2013​
TAMSAYI INT Excel 2003​
TAN TAN Excel 2003​
TANH TANH Excel 2003​
TAVANAYUVARLA.DUYARLI CEILING.PRECISE Excel 2010​
TAVANAYUVARLA.MATEMATİK CEILING.MATH Excel 2013​
TEK ODD Excel 2003​
TOPKARE SUMSQ Excel 2003​
TOPLA SUM Excel 2003​
TOPLA.ÇARPIM SUMPRODUCT Excel 2003​
TOPLAMA AGGREGATE Excel 2010​
TOPX2AY2 SUMX2PY2 Excel 2003​
TOPX2EY2 SUMX2MY2 Excel 2003​
TOPXEY2 SUMXMY2 Excel 2003​
ÜS EXP Excel 2003​
YUKARIYUVARLA ROUNDUP Excel 2003​
YUVARLA ROUND Excel 2003​

Metin – Türkçe İngilizce Excel Formülleri

Metin kategorisinde 54 fonksiyon bulunmaktadır. Böylece, tüm fonksiyonların İngilize karşılıklarını da kolayca listeden bulabilirsiniz.

TÜRKÇE Adı​ İNGİLİZCE Adı​ Yayınlandığı Versiyon​
ARAB SEARCHB Excel 2003​
ARALIKBİRLEŞTİR CONCAT Excel 2019​
ASC ASC Excel 2003​
BAHTAŞAĞIYUVARLA ROUNDBAHTDOWN Excel 2003​
BAHTMETİN BAHTTEXT Excel 2003​
BAHTYUKARIYUVARLA ROUNDBAHTUP Excel 2003​
BUL FIND Excel 2003​
BULB FINDB Excel 2003​
BÜYÜKHARF UPPER Excel 2003​
DAMGA CHAR Excel 2003​
DBCS DBCS Excel 2013​
DEĞERMETİN VALUETOTEXT Excel 365​
DEĞİŞTİR REPLACE Excel 2003​
DEĞİŞTİRB REPLACEB Excel 2003​
DİZİMETİN ARRAYTOTEXT Excel 365​
ECMA.TAVAN ECMA.CEILING Excel 2010​
KIRP TRIM Excel 2003​
KOD CODE Excel 2003​
KÜÇÜKHARF LOWER Excel 2003​
LİRA DOLLAR Excel 2003​
M T Excel 2003​
MBUL SEARCH Excel 2003​
METİNBİRLEŞTİR TEXTJOIN Excel 2019​
METİNBÖL TEXTSPLIT Excel 365​
METNEÇEVİR TEXT Excel 2003​
ORTAB MIDB Excel 2003​
ÖNCEKİMETİN TEXTBEFORE Excel 365​
ÖZDEŞ EXACT Excel 2003​
PARÇAAL MID Excel 2003​
SAĞB RIGHTB Excel 2003​
SAĞDAN RIGHT Excel 2003​
SAYIDEĞERİ NUMBERVALUE Excel 2013​
SAYIDÜZENLE FIXED Excel 2003​
SAYIYAÇEVİR VALUE Excel 2003​
SES PHONETIC Excel 2003​
SOLB LEFTB Excel 2003​
SOLDAN LEFT Excel 2003​
SONRAKİMETİN TEXTAFTER Excel 365​
TAYDİZEUZUNLUĞU THAISTRINGLENGTH Excel 2003​
TAYHAFTANINGÜNÜ THAIDAYOFWEEK Excel 2003​
TAYRAKAM THAIDIGIT Excel 2003​
TAYRAKAMIYSA ISTHAIDIGIT Excel 2003​
TAYSAYIDİZE THAINUMSTRING Excel 2003​
TAYSAYISES THAINUMSOUND Excel 2003​
TAYYILI THAIYEAR Excel 2003​
TAYYILINAYI THAIMONTHOFYEAR Excel 2003​
TEMİZ CLEAN Excel 2003​
UNICODE UNICODE Excel 2013​
UNICODEKARAKTERİ UNICHAR Excel 2013​
UZUNLUK LEN Excel 2003​
UZUNLUKB LENB Excel 2003​
YAZIM.DÜZENİ PROPER Excel 2003​
YERİNEKOY SUBSTITUTE Excel 2003​
YİNELE REPT Excel 2003​

Mühendislik – Türkçe İngilizce Excel Formülleri

Mühendislik kategorisinde 54 fonksiyon bulunmaktadır. Böylece, tüm fonksiyonların İngilize karşılıklarını da kolayca listeden bulabilirsiniz.

TÜRKÇE Adı​ İNGİLİZCE Adı​ Yayınlandığı Versiyon​
BESINIR GESTEP Excel 2003​
BESSELI BESSELI Excel 2003​
BESSELJ BESSELJ Excel 2003​
BESSELK BESSELK Excel 2003​
BESSELY BESSELY Excel 2003​
BIN2DEC BIN2DEC Excel 2003​
BIN2HEX BIN2HEX Excel 2003​
BIN2OCT BIN2OCT Excel 2003​
BİTÖZELVEYA BITXOR Excel 2013​
BİTSAĞAKAYDIR BITRSHIFT Excel 2013​
BİTSOLAKAYDIR BITLSHIFT Excel 2013​
BİTVE BITAND Excel 2013​
BİTVEYA BITOR Excel 2013​
ÇEVİR CONVERT Excel 2003​
DEC2BIN DEC2BIN Excel 2003​
DEC2HEX DEC2HEX Excel 2003​
DEC2OCT DEC2OCT Excel 2003​
DELTA DELTA Excel 2003​
HATAİŞLEV ERF Excel 2003​
HATAİŞLEV.DUYARLI ERF.PRECISE Excel 2010​
HEX2BIN HEX2BIN Excel 2003​
HEX2DEC HEX2DEC Excel 2003​
HEX2OCT HEX2OCT Excel 2003​
KARMAŞIK COMPLEX Excel 2003​
OCT2BIN OCT2BIN Excel 2003​
OCT2DEC OCT2DEC Excel 2003​
OCT2HEX OCT2HEX Excel 2003​
SANAL IMAGINARY Excel 2003​
SANBAĞ_DEĞİŞKEN IMARGUMENT Excel 2003​
SANBÖL IMDIV Excel 2003​
SANCOS IMCOS Excel 2003​
SANCOSH IMCOSH Excel 2013​
SANCOT IMCOT Excel 2013​
SANCSC IMCSC Excel 2013​
SANCSCH IMCSCH Excel 2013​
SANÇARP IMPRODUCT Excel 2003​
SANÇIKAR IMSUM Excel 2003​
SANEŞLENEK IMCONJUGATE Excel 2003​
SANGERÇEK IMREAL Excel 2003​
SANKAREKÖK IMSQRT Excel 2003​
SANKUVVET IMPOWER Excel 2003​
SANLN IMLN Excel 2003​
SANLOG10 IMLOG10 Excel 2003​
SANLOG2 IMLOG2 Excel 2003​
SANMUTLAK IMABS Excel 2003​
SANSEC IMSEC Excel 2013​
SANSECH IMSECH Excel 2013​
SANSIN IMSIN Excel 2003​
SANSINH IMSINH Excel 2013​
SANTAN IMTAN Excel 2013​
SANTOPLA IMSUB Excel 2003​
SANÜS IMEXP Excel 2003​
TÜMHATAİŞLEV ERFC Excel 2003​
TÜMHATAİŞLEV.DUYARLI ERFC.PRECISE Excel 2010​

Tarih ve Saat – Türkçe İngilizce Excel Formülleri

Tarih ve Saat kategorisinde 25 fonksiyon bulunmaktadır. Böylece, tüm fonksiyonların İngilize karşılıklarını da kolayca listeden bulabilirsiniz.

TÜRKÇE Adı​ İNGİLİZCE Adı​ Yayınlandığı Versiyon​
AY MONTH Excel 2003​
BUGÜN TODAY Excel 2003​
DAKİKA MINUTE Excel 2003​
ETARİHLİ DATEDIF Excel 2003​
GÜN DAY Excel 2003​
GÜN360 DAYS360 Excel 2003​
GÜNSAY DAYS Excel 2013​
HAFTANINGÜNÜ WEEKDAY Excel 2003​
HAFTASAY WEEKNUM Excel 2003​
ISOHAFTASAY ISOWEEKNUM Excel 2013​
İŞGÜNÜ WORKDAY Excel 2003​
İŞGÜNÜ.ULUSL WORKDAY.INTL Excel 2010​
SAAT HOUR Excel 2003​
SANİYE SECOND Excel 2003​
SERİAY EOMONTH Excel 2003​
SERİTARİH EDATE Excel 2003​
ŞİMDİ NOW Excel 2003​
TAMİŞGÜNÜ NETWORKDAYS Excel 2003​
TAMİŞGÜNÜ.ULUSL NETWORKDAYS.INTL Excel 2010​
TARİH DATE Excel 2003​
TARİHSAYISI DATEVALUE Excel 2003​
YIL YEAR Excel 2003​
YILORAN YEARFRAC Excel 2003​
ZAMAN TIME Excel 2003​
ZAMANSAYISI TIMEVALUE Excel 2003​

Uyumluluk Kategorisi

Uyumluluk kategorisinde 42 fonksiyon bulunmaktadır. Böylece, tüm fonksiyonların İngilize karşılıklarını da kolayca listeden bulabilirsiniz.

TÜRKÇE Adı​ İNGİLİZCE Adı​ Yayınlandığı Versiyon​
BETADAĞ BETADIST Excel 2003​
BETATERS BETAINV Excel 2003​
BİNOMDAĞ BINOMDIST Excel 2003​
BİRLEŞTİR CONCATENATE Excel 2003​
DÖRTTEBİRLİK QUARTILE Excel 2003​
ENÇOK_OLAN MODE Excel 2003​
FDAĞ FDIST Excel 2003​
FTERS FINV Excel 2003​
FTEST FTEST Excel 2003​
GAMADAĞ GAMMADIST Excel 2003​
GAMATERS GAMMAINV Excel 2003​
GÜVENİRLİK CONFIDENCE Excel 2003​
HİPERGEOMDAĞ HYPGEOMDIST Excel 2003​
KİKAREDAĞ CHIDIST Excel 2003​
KİKARETERS CHIINV Excel 2003​
KİKARETEST CHITEST Excel 2003​
KOVARYANS COVAR Excel 2003​
KRİTİKBİNOM CRITBINOM Excel 2003​
LOGNORMDAĞ LOGNORMDIST Excel 2003​
LOGTERS LOGINV Excel 2003​
NEGBİNOMDAĞ NEGBINOMDIST Excel 2003​
NORMDAĞ NORMDIST Excel 2003​
NORMSDAĞ NORMSDIST Excel 2003​
NORMSTERS NORMSINV Excel 2003​
NORMTERS NORMINV Excel 2003​
POISSON POISSON Excel 2003​
RANK RANK Excel 2003​
STDSAPMA STDEV Excel 2003​
STDSAPMAS STDEVP Excel 2003​
TABANAYUVARLA FLOOR Excel 2003​
TAHMİN FORECAST Excel 2003​
TAVANAYUVARLA CEILING Excel 2003​
TDAĞ TDIST Excel 2003​
TTERS TINV Excel 2003​
TTEST TTEST Excel 2003​
ÜSTELDAĞ EXPONDIST Excel 2003​
VAR VAR Excel 2003​
VARS VARP Excel 2003​
WEIBULL WEIBULL Excel 2003​
YÜZDEBİRLİK PERCENTILE Excel 2003​
YÜZDERANK PERCENTRANK Excel 2003​
ZTEST ZTEST Excel 2003​

Veritabanı – Türkçe İngilizce Excel Formülleri

Veritabanı kategorisinde 13 fonksiyon bulunmaktadır. Böylece, tüm fonksiyonların İngilize karşılıklarını da kolayca listeden bulabilirsiniz.

TÜRKÇE Adı​ İNGİLİZCE Adı​ Yayınlandığı Versiyon​
VAL DGET Excel 2003​
VSEÇÇARP DPRODUCT Excel 2003​
VSEÇMAK DMAX Excel 2003​
VSEÇMİN DMIN Excel 2003​
VSEÇORT DAVERAGE Excel 2003​
VSEÇSAY DCOUNT Excel 2003​
VSEÇSAYDOLU DCOUNTA Excel 2003​
VSEÇSTDSAPMA DSTDEV Excel 2003​
VSEÇSTDSAPMAS DSTDEVP Excel 2003​
VSEÇTOPLA DSUM Excel 2003​
VSEÇVAR DVAR Excel 2003​
VSEÇVARS DVARP Excel 2003​
YAZMAÇ.KODU REGISTER.ID Excel 2003​

Web Kategorisi

Web kategorisinde 4 fonksiyon bulunmaktadır. Böylece, tüm fonksiyonların İngilize karşılıklarını da kolayca listeden bulabilirsiniz.

TÜRKÇE Adı​ İNGİLİZCE Adı​ Yayınlandığı Versiyon​
RESİM IMAGE Excel 365​
URLKODLA ENCODEURL Excel 2013​
WEBHİZMETİ WEBSERVICE Excel 2013​
XMLFİLTRELE FILTERXML Excel 2013​

Böylece, hem Türkçe hem de İngilizce Excel formülleri isimlerinin neler olduğunu kolayca bulabilirsiniz. Ayrıca, formül isimlerine tıklayıp açılan sayfada o formüle ilişkin detayları inceleyebilirsiniz.

Başa dön tuşu