UserForm Resize Özelliği Ekleme

UserForm Resize Özelliği Ekleme içeriğinde, UserForm nesnenizi istediğiniz gibi boyutlandırmanızı sağlayan hazır makrolar yer almaktadır.

Option Explicit

Private Const MResizer = "ResizeGrab"
Private WithEvents m_objResizer As MSForms.Label
Private m_sngLeftResizePos As Single
Private m_sngTopResizePos As Single
Private m_blnResizing As Single

Private Sub m_AddResizer()
  Set m_objResizer = Me.Controls.Add("Forms.label.1", MResizer, True)
  With m_objResizer
    With .Font
      .Name = "Marlett"
      .Charset = 2
      .Size = 14
      .Bold = True
    End With
    .BackStyle = fmBackStyleTransparent
    .AutoSize = True
    .BorderStyle = fmBorderStyleNone
    .Caption = "o"
    .MousePointer = fmMousePointerSizeNWSE
    .ForeColor = RGB(100, 100, 100)
    .ZOrder
    .Top = Me.InsideHeight - .Height
    .Left = Me.InsideWidth - .Width
  End With
End Sub

Private Sub CommandButton1_Click()
  Unload Me
End Sub

Private Sub m_objResizer_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
  If Button = 1 Then
    m_sngLeftResizePos = X
    m_sngTopResizePos = Y
    m_blnResizing = True
  End If
End Sub

Private Sub m_objResizer_MouseMove(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
  If Button = 1 Then
    With m_objResizer
      .Move .Left + X - m_sngLeftResizePos, .Top + Y - m_sngTopResizePos
      Me.Width = Me.Width + X - m_sngLeftResizePos
      Me.Height = Me.Height + Y - m_sngTopResizePos
      .Left = Me.InsideWidth - .Width
      .Top = Me.InsideHeight - .Height
    End With
  End If
End Sub

Private Sub m_objResizer_MouseUp(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
  If Button = 1 Then
    m_blnResizing = False
  End If
End Sub

Private Sub UserForm_Initialize()
  m_AddResizer
End Sub

Private Sub UserForm_Terminate()
  Me.Controls.Remove MResizer
End Sub

UserForm Resize Özelliği Ekleme Uygulama Adımları

 1. Microsoft Visual Basic for Applications penceresini (Alt + F11) açın.
 2. Project – VBAProject alanının, ekranın sol tarafında görüldüğünden emin olun. Görünmüyorsa, Ctrl + R kısayolu ile hızlıca açın.
 3. Araç çubuklarından Insert -> UserForm yazısına tıklayın.
 4. Solunda klasör simgesi olan Forms yazısının başındaki + simgesine tıklayın.
 5. Alt kısma eklenen UserForm(1) yazısına çift tıklayın.
 6. Üstteki kodu yapıştırın.

Kod Açıklaması

Üstteki kodları bir UserForm nesnesine eklerseniz, açıldığında boyutları ile istediğiniz gibi ekran üzerinden oynayabilirsiniz. Böylece, boyutları şekillenen bir UserForm’a sahip olunmaktadır. Lakin, çok güzel bir görünüm oluşturan bu kodlar, 64 bit Ofis Sürümlerinde kodlar çalışmamaktadır.

Daha Fazla Göster

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu