Verileri Gruplandırma ve Toplama​

Formüller ile Alt Toplam ve Genel Toplam Alma isimli içerikte, bir veri aralığındaki verilerin formüller ile alt ve genel toplamlarının nasıl alınacağını öğreten bir dosya yer almaktadır.

Verileri Gruplandırma ve Toplama​

Dosyamızda, üst resimde görüleceği üzere Şube ve Ay bazlı olarak bir veri tablosu bulunmaktadır. Bu tablonun son sütununda bulunan Toplam alanı, gelişmiş yeni nesil Excel 365 formülleri ile oluşturulmuştur. Akabinde ise, şube bazlı olarak verilerin listelenmesi, şubelere ait ara alt toplamlar alınması ve en sonda da genel toplam alınması sağlanmıştır.

Dosyada sonucu listelemeye sağlayan sadece bir hücreye uygulanmış formüldür. Formül tamamen dinamik yapıda olup, Toplam ve Genel Toplam verileri ile bu verilere ilişkin renklendirme işlemleri de Koşullu Biçimlendirme özelliği ile oluşturulmuştur.

Formül sadece Excel 365 kullanıcılarında sonuç verecektir.

Faydalanmanız temennisiyle.

Bu Dosyada Kullanılan Fonksiyonlar

İndir

What do you think?

Son X Satırın Ortalamasını Alma

Verileri Gruplandırıp Formüllerle Boşluk Oluşturma​