11 Mart 2023

  Stil Penceresini Açma

  Stil Penceresini Açma kısayolu, Excel‘de bir sayfanın stilini belirlemek için kullanılan ilgili pencerenin hızlıca açılmasını sağlamaktadır. Stil Penceresini Açma –…
  11 Mart 2023

  Ard Arda Olmayan Hücreleri Seçme

  Ard Arda Olmayan Hücreleri Seçme, Excel‘de kısayollar ile yanaşık düzende olmayan seçme işlemlerinin nasıl yapıldığını öğretmektedir. Ard Arda Olmayan Hücreleri…
  11 Mart 2023

  Ad Kutusunu Seçme

  Ad Kutusunu Seçme kısayolu, Şerit Menünün hemen altındaki ad tanımlama alanını seçmenizi sağlamaktadır. Ad Kutusunu Seçme – Türkçe Kısayol​ Alt…
  11 Mart 2023

  Project Explorer Sekmesini Açma

  Project Explorer Sekmesini Açma, Excel Visual Basic ekranındaki özelliklerin hızlı bir şekilde görüneceği kısayolu öğretmektedir. Project Explorer Sekmesini Açma –…

   Listbox ve Combobox Satır Kaydırma

   Listbox ve Combobox Satır Kaydırma isimli kodları kullanarak, her iki nesnede satır kaydırma işlemi yapmayı sağlamaktadır. Option Explicit Private Sub…

   Başka Dosyada Şifreli Userform Oluşturma

   Başka Dosyada Şifreli Userform Oluşturma isimli kod ile, farklı bir Excel dosyası üzerinde kolayca şifreli UserForm oluşturabilirsiniz. Public MyPass Sub…

   Sayıları Rastgele Karıştırma

   Sayıları Rastgele Karıştırma isimli vba kodunu kullanarak, 1 – 52 arasındaki sayıların gelişigüzel bir şekilde karıştırmasını yapabilirsiniz. Private Sub CommandButton1_Click()…

   Transparan UserForm Oluşturma

   Transparan UserForm Oluşturma isimli makro kodu, UserForm nesnenizin transparan yani şeffaf olmasını sağlamaktadır. Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias…

   UserForm Resize Özelliği Ekleme

   UserForm Resize Özelliği Ekleme içeriğinde, UserForm nesnenizi istediğiniz gibi boyutlandırmanızı sağlayan hazır makrolar yer almaktadır. Option Explicit Private Const MResizer…

   Program Başlangıcı Kodlarını Çalıştırma

   Program Başlangıcı Kodlarını Çalıştırma isimli kod ile Excel’de otomatik olarak başlatma işlemlerini yerine getirebilirsiniz. Global Baslik As String Sub Auto_Open()…

   Checkbox ile Exceli Kapatıp Açma

   Checkbox ile Exceli Kapatıp Açma isimli kod, Excel’i açma ve kapatma için CheckBox nesnesi ile işlev yürütülmesini sağlamaktadır. Private Sub…

   Api ile Bilgisayar Adını Bulma

   Api ile Bilgisayar Adını Bulma, Excel VBA kodları ile bilgisayarınızın adının kolayca bulunmasını içeren makro kodları içermektedir. Declare Function GetComputerName…

    Excelde Aynı Verileri Yan Yana Getirme

    Excelde Aynı Verileri Yan Yana Getirme isimli dosyada, bir Excel sayfasındaki aynı tür veriler makro ile yan yana getirme işlemi…

    Boş Organizasyon Şeması Örnekleri Excel

    Boş Organizasyon Şeması Örnekleri Excel isimli dosyada, 11 ayrı Organizasyon Şeması içeren Excel örneği yer almaktadır. Detaylı olarak buradan incele

    İlaç Takip Çizelgesi Excel

    İlaç Takip Çizelgesi Excel isimli içerik, konuyla ilgili olarak ihtiyacı olanlara rehber olmak ve destek sağlamak amacıyla eklenmiş bir içeriktir.…
    19 Mart 2023

    Dış Kapı Zili İsimlik

    Dış Kapı Zili İsimlik, 16 dairelik apartman için zillik isimlerini kullanacağınız bir Excel dosyası içermektedir. Dosyada herhangi bir Excel özelliği…

    Ödeme Planı Tablosu Örnekleri

    Ödeme Planı Tablosu Örnekleri ile ödeme işlemlerinizi takip edebilirsiniz. Detaylı olarak buradan incele
    20 Mart 2023

    Saati Ondalık Sayıya Çevirme

    Saati Ondalık Sayıya Çevirme isimli dosya Saat formatındaki rakamları ondalık sayıya kolayca çevirmenizi sağlayacak bir örnek içermektedir. İçeriğimizde, örnek olarak…
    Başa dön tuşu