excel fonksiyonları

  1. Admin

    Makale Formüller ve Fonksiyonlar

    Bir formül, bir hücrenin değerini hesaplayan bir ifadedir. Fonksiyonlar önceden tanımlanmış formüllerdir ve Excel’de kendinde mevcuttur. Örneğin, aşağıdaki resimde göreceğiniz A3 hücresi, A2 ve A1 hücrelerinin değerlerini ekleyen bir formül içerir. Örneğin, aşağıdaki A3 hücresi A1:A2...
Üst